Specielt designet til dig som vil fri af angst og stress, og lære at skabe indre ro, overskud og glæde.

5-Skridst Programmet.

-
Avanceret Transformerende Psykoterapeutisk Hypnose

En naturlig løsning på stress og angst.

5-Skridts Programmet hjælper dig fra en tilstand af personlig krise, uro, angst og stress, til en tilstand af personlig power, overskud ro og glæde på 5 uger.

(Også selvom at andet har slået fejl.)

 

OBS:
5-Skridts Programmet er IKKE almindelig terapi.

 • Det er ikke langvarig samtaleterapi uden handling og retning.
   

 • Det er ikke et program der lærer dig at "håndtere" eller "leve med" angsten og stressen.
   

 • Det er ikke tung "freudiansk" og gammeldags psykoterapi.

 

5-Skridts Programmet er en grundlæggende løsning på den lidelse sindet skaber.

Hvad hvis du fandt løsningen du leder efter? 


Tænk hvis du fandt metoden til at lære dig selv bedre at kende, forstå dig selv, dine tanker og følelser og lære at arbejde med dem, og ikke imod dem.

Hvad hvis du lærte at være i nuet, berolige dine tanker og dit nervesystem og bevidst påvirke din hjerne til at skabe gode og behagelige følelser, tryghed, glæde, selvtillid og selvværd?


Hvor ville du være hvis du virkelig troede på dig selv og forstod at følge dine drømme.

Hvis du tillod dig selv at gøre det du ønsker, istedet for at fokusere på det du frygter?

Løsningen er egentligt ikke at "forandre sig", men at blive til det menneske det er meningen du skal være.

Fri for ubehag, angst og stress og med drømme, mod og selvtillid.
Tryg ved livet, dig selv og andre.

Det er meningen at du skal ha' det godt og, det er sandheden.

Det er netop det som 5-Skridts Programmet gør for dig.


Det er et skridt-for-skridt forløb for dig som vil lære hvordan din fantasi påvirker dit nervesystem og hvordan din krop og dit sind hænger sammen, så du kan bruge dig selv og din hjerne på en god og nem måde.


5-skridts programmet er skræddersyet til enkeltpersonen, men du vil gennemgår nogle grundlæggende skridt som vil hjælpe dig med først at forløse gamle traumer, angst og tristhed og derefter vil du opleve at få forløst både gammel vrede, irritation, skyld og skam.


Programmet vil lære dig præcis hvordan du kan bruge dine tanker, fantasi og bevidsthed på en let og nem måde til at skabe en bedre og mere rolig oplevelse af livet ved at berolige dit nervesystem på den rigtige måde og bruge din fantasi konstruktivt og kreativt.

Angst og Stress

5-Skridts Programmet er fort dig som oplever angst og/eller stress og som ønsker at være fri, rolig glad og med indre styrke og overskud. Du ønsker at bevæge dig fra A til B, så hurtigt og smertefrit som muligt.

Min metode er meget hurtig, direkte og effektiv og kan med god effekt benyttes på alle former for angst og stress.

PTSD, panik-angst, social og præstationsangst, fobier, sygdomsangst, generaliseret angst, OCD, tvangstanker og tvangshandlinger, automatiske og kropslige reaktioner og stress adfærd.


Her er en lille liste med nogle af de symptomer som du måske oplever og som kan behandles hurtigt og effektivt med

5-Skridts Programmet.
 

 • Overdrevne bekymringer og tankemylder

 • Uro i krop og sind

 • Svimmelhed og nervøsitet

 • Kvalme og ubehag

 • Sveden

 • Rastløshed

 • Muskelspændinger

 • Koncentrationsbesvær

 • Uvirkelighedsfølelse

 • Hjertebanken

 • Søvnbesvær

 • Træthed

 • Rysten

 • Hurtig og overfladisk vejrtrækning

 • Rastløshed

 • Snurren i hænder, læber og hud

 • Tvangstanker og handlinger

 

Under forløbet vil du opleve at blive taget seriøst og blive forstået.

Udgangspunktet for mit arbejde er nemlig ikke min viden, erfaring og metode, men DIN oplevelse af livet, dig selv og dine udfordringer.

Det vigtigste i enhver form for terapi er DIG, klienten.
Den fejl mange behandlere desværre kommer til at begå, er at de forsøger at få klienten til at passe ind i "det de har lært" istedet for at tilpasse viden og læring til det enkelte menneske.


Det er DIG det handler om og du er vigtig.
Når du har det godt og er tryg så er du med til at gøre verden til et rare og mere trygt sted.
Hvis alle tude arbejde med dem selv og få fred med dem selv og livet, ville verden være et lang mere trygt sted.

Bygger på verificerbar sandhed og anderkendte metoder og behandlingsformer.

5-Skridts Programmet er ikke "standard-terapi" men en sammensætning af de mest kraftfulde terapeutiske metoder og værktøjer til indre forandring.

Under forløbet vil du opleve hvordan hypnose på en behagelig og nem måde vil give dig den nødvendige "aha oplevelse" der gør dig i stand til at se tingen fra en ny vinkel og derved fjerne og opløse den ubehagelige oplevelse og tilstand.
Du vil også lære hvordan du hypnotisere dig selv og skaber positive, rolige og overskuelige tanker.
Selvhypnose er det mest effektive og kraftfulde værktøj til personlig udvikling når man forstå at bruge det korrekt.
Som et led i 5-skridts programmet vil du lære at arbejde med dig selv på en let og effektiv måde ved brug af selvhypnose.

Til dig som er skeptisk, så bygger hele forløbet på anderkendte behandlingsformer:

Hypnose og Hypnoterapi.
5-Phased Advanced Theraepeutic Hypnosis (5-P.A.T.H®)
Gestalt Terapi
Metakognitiv Terapi.
Kognitiv adfærdsterapi.
Bevidsthedsudviklende samtaler
Regression.
Tilgivelsesterapi.
Indsigtsterapi.

Det vil sige at tilgangen til forløbet er baseret på effektiv behandling af angst, der virker.

Med disse værktøjer og ved at tage udgangspunkt i min klients oplevelse af angst, har min metode vist sig at være så effektiv at 9 ud af 10 oplever en fuldstændig opløsning af deres angst inden for et 5 sessioners forløb.

Skridt for skridt - Vejen til indre ro, glæde, overskud og personlig styrke.

Når du starter dit 5-skridts forløb, starter du samtidig en personlig udviklingsrejse som skridt for skridt vil vise dig præcis hvorfor angsten/stressen opstod og præcis hvordan vi eliminere den.

Forløbet er personligt og foregår over 5 sessioner af ca 1.5 - 2 timers varighed, med ca. en uges mellemrum.

5-Skridts Programmet er en komplet behandling af angst og stress og, som gradvist, men hurtigt vil  destruere irrationel angst, panik, uro og stress fra nervesystemet, sindet og kroppen og vise dig en langt nemmere, sjovere og mere effektiv måde at bruge dit sind på.

Udover selve sessionerne kan det vurderes at du har behov for ekstra værktøjer, f.eks i  form af hypnotiske mp3-lydfiler som du kan bruge efter behov til at opløse stress eller uro.

Dette vil være som en støtte til din behandling af angst/stress og vil hjælpe dig til at forblive rolig og afslappet indtil at angsten er fuldstændig væk og opløst fra dit system.

Min tilgang til behandling af angst/stress bygger på underbevidst og automatisk forandring. 
bl.a derfor benytter vi hypnose når vi arbejder sammen.

 

Det betyder at behandlingen vil have en direkte effekt på dine reaktionsmønstre, handlinger, tanker og følelser, uden at du selv behøver at "gøre noget".

Forandringen sker i underbevidstheden og du vil derfor opleve at forandringen kommer indefra, af sig komme indefra.
 
Det betyder kort sagt at du vil begynde at opleve verden som tryggere og at dine tanker og handlinger vil komme fra et nyt og trygt sted i dig.

Det kan for nogle mennesker virke som om at deres oplevelse af angst/stress er helt automatisk og udenfor den bevidste kontrol. 
vil vi skabe en omformning der vil sørge for at du automatisk oplever større tryghed i livet, i stedet for angst og stress.

Vi vil i sammen lave en om-programmering af dit nervesystem og din hjerne så du slipper angsten gradvist, men ubesværet og begynder at opleve verden på den måde som er mest gavnlig for dig.

Derfor er det ikke et quick-fix eller en ny form for samtaleterapi som ikke virker.

Det er effektiv behandling af angst, som virker.

#1 - Første skridt i dit program.

Den første session vil være en "trænings" session.
Her vil vi begynde at træne din hjerne til afslappelse, ro og balance.

Vil vil begynde at skabe en åbning i dit sind, så ny information, nye handlingsmønstre, og nye tanker og følelser kan komme til.

Du vil blive trænet i hvordan du selv, nemt kan skabe en tilstand af afslappelse og indre ro. Denne afslappelse og "modtageligehed" for ny information vil være en af grundstenene i behandlingen af din angst.

VI vil også bruge denne session til at skabe en større bevidsthed om din oplevelse af angst, så en omkodning af hjernen og nervesystemet bliver let, hurtig og effektiv.

Selvom du måske har prøvet andre former for behandling af angst, vil min måde at behandle angst på, nok alligevel være ny for dig.
Vi vil derfor også bruge denne session til at forstå præcis hvorfor min tilgang og min metode til behandling af angst er så unik og effektiv, så behandlingen giver mening for dig.

Alt dette er nødvendigt for hurtig og effektiv terapi.

Oftest vil du opleve en mærkbar forandring allerede efter den første session.

#2 - Andet skridt i dit program.

Allerede i anden session vil vi fokusere på at slippe og opløse "roden" til dit ubehag, din angst/stress.

VI vil skabe kontakt til de dybe lag i sindet (dem du ikke selv kan få fat på) som er dér, hvor den underliggende uro og  de faretruende forestillinger " gemmer sig".

Dette kan være et glemt minde, en følelse, eller en række af oplevelser som har haft en negativ invirkning på dit nervesystem, selvbillede og selvværd og som har "sat sig fast" i underbevidstheden.

Det er hér det hele foregår.

Årsagen til at du endnu ikke har kunne slippe angsten, stressen og uroen, findes i din underbevidsthed.

Så længe at kroppen er "indstillet/programmeret" til at reargere med angst, uro og stress, vil din oplevelse af angst og stress vare ved.

Ved at ændre den underbevidste kodning og skabe en positiv, følelsmæssig forandring i din psyke, kan kroppen og hjernen begynde at slippe behovet for at skabe angst.

På den måde vil du automatisk begynde at slappe mere af og opleve en større indre ro, også i situationer som tidligere ville have været stressende eller angstprovokerende.

Prøv at forestille dig hvordan det føles, når du mærker at angsten og uroen begynder at slippe sit tag i dig.

Forestil dig hvordan det føles når angsten mister magten over din krop og dit sind og du føler dig rolig og afslappet, også når du tænker tilbage på angsten og stressen.
Du ved den er væk.

#3 - Tredje skridt i dit program.

At ændre følelsmæssige ankringer og reaktioner.

Allerede nu vil din angst/stress/uro, være godt igang med at opløse sig selv.

Vi vil derfor begynde at se på nogle af de mere skjulte årsager til at du har oplevet dette ubehag i dit liv.

Oftest vil vi her begynde at finde gamle blokeringer og opløse dem.

Dette kunne være blokeringer i form af gammel skjult vrede, skyld eller skam.

Vi vil også begynde at se på de "triggers" eller ankre, som har været den udløsende faktor for din tilstand.

Derefter vil vi opløse/kollapse de nuværende ankre ved hjælp af indsigt og forbinde nye følelser og måder at tænke på så du får en langt mere positiv og fuldendt oplevelse af dig selv og dit liv.

Vi vil også finde frem til de underbevidste "dele" af dig som har været med til at skabe oplevelsen af angst, stress og uro, eller oplevelsen af at være "ved siden af sig selv" og rette følelserne og tanker til, så der er balance i dit sind.

Denne session kan oftest være en af de mest forvandlende og forløsende for et menneske, da der vil blive taget hul på gamle blokeringer og uhensigtsmæssige overbevisninger, Hvilket betyder at du vil opleve en følelse af fornyet lethed, og frihed fra nogle af de tunge, men mere underlæggende følelser.

Nu er problemet ved at være væk.

Efterfølgende vil det handle om at styrke alt det som gør dit liv godt.

#4 - fjerde skridt i dit program.

At styrke det gode du allerede er og slette resterne af dit problem.
 

Du vil nu allerede have haft en oplevelse af frihed fra dit problem, større ro, glæde, overskud og større seævværd.

 

Du vil også have et styrket selvværd, mere ro, og langt mere selvtillid.

For at få mest muligt ud af behandlingen, vil vi løfte dit selv-billede til nye højder og du vil begynde at se dig selv som stærkere, friere og gladere.

Vi vil styrke følelsen af tryghed markant, og sørge for at din oplevelse af dig selv bliver rodfæstet i en oplevelse af tryghed.

Vi vil udforske dit verdensbillede og opløse den sidste rest af blokeringer og negative overbevisninger om dig selv og verden. 

VI vil se på måden du bruger dit sind og ""rette til" så dit sind bliver så skarpt som muligt.

Det resultere i at du vil have en øget fokus, mere glæde ved det du laver, gå på mod og større selvtillid i det du gør.

VI vil finde enhver rest og årsag til angst og slette det fra nervesystemet og evt. fra hukommelsen, så du aldrig igen vil opleve irrationel angst.

Vi vil styrke hele din oplevelse af dig selv.

#5 - femte skridt i dit program.

At sætte det hele fast i underbevidstheden, teste, og styrke det markant.

I den femte og sidste del af angst og stress behandlingen vil angsten og stressen nu være væk.

Det er derfor vigtigt at sætte hele den nye oplevelse "helt fast" i underbevidstheden, så det bliver lige så naturligt for dig at være og forblive tryg rolig og glad, som det før var at opleve angst, stress og uro.

Den sidste del af processen handler mest af alt om at styrke alt det gode du er begyndt at opleve i dit liv og sørge for at eliminere sekundære gevinster ved at opretholde angsten, sådan så den aldrig får mulighed for at komme tilbage i dit liv.

Du vil nu have lært hvordan du skaber dine tanker og følelser og hvordan du retter din bevidsthed mod det som er vigtigt og hensigtsmæssigt for dig.

Angsten vil være væk, nervesystemet roligt og du vil finde ro og accept i dig selv.

At være menneske på den bedste måde.

Der findes ikke nogen rigtig eller forkert måde at være menneske på men der er bestemt ting der virker og ting der ikke gør.

Derfor har vi allesammen brug for en vejviser og guide nogle gange.
Det handler nemlig ikke om hvad man bør og skal, men det handler simpelthen om hvad der virker og hvad der ikke virker til formålet.

Når man ønsker at skabe noget, om det så er indre ro og glæde, eller ydre succes, så er det vigtigt at man ikke bruger sin tid på ting der ikke virker, men finde de metoder og perspektiver som faktisk har en positiv og brugbar funktion i dit liv.

Måske du er nysgerrig på min historie og ønsker lidt inspiration?

Den dag i dag har jeg et dejligt liv med personlig succes.
Jeg har indre styrke, er næsten altid nær lykkelig og har skabt præcis det jeg drømte om.

Jeg har det godt, jeg har succes og mine tanker og følelser er klare, rolige og meningsfulde.
Jeg føler mig i kontrol, nærværende i mig selv og i stand til selv at bestemme hvordan jeg vil tænke og føle. Jeg er vågen.

Men...

Det har ikke altid været sådan.

For at gøre en ellers meget lang og kompliceret historie ultra kort:

De første 8 år af mit liv var gangske idylliske, normale og mindede mest af alt om en helt almindelig kernefamilie.
Da jeg var 8 år fik min far en hjerneblødning og blev aldrig helt sig selv.
Min mor begydte at drikke, blev skilt fra min far og fandt en mand der var meget voldelig.
Flere aftener måtte jeg i en alder af 10 år passe på ,og trøste min lillebror som var 5 år yngre end mig, mens vores mor fik bank i rummet ved siden af.

Det var hårde tider og min opvækst satte sine spor-

Efter min fars hjerneblødning var min barndom præget af vold og druk.
Det resulterede i at jeg fik det utroligt dårlig med mig selv og livet.


Jeg har været igennem både misbrug, hjemløshed og jeg har været tæt på at slutte mit eget liv.
Jeg har været nede og vende hvor de færreste tør tænke på at man han havne.

Jeg har også forandret det, bygget hele mit liv og min karakter op igen. Jeg har nedbrudt min angst, stress og min depression.
Jeg har styrket alt det gode i mig og fjernet alt det som ikke gavnede mig.
Jeg er det menneske jeg ønsker at være og den dag i dag bruger jeg alt denne vide og erfaring til at hjælpe andre mennesker til at opdage præcis hvordan man forandre sig dybt og fundamentalt.

Jeg valgte at bygge mig selv op, tage ansvar for mit liv på en rar og tryg måde.
Jeg valgte at se mig selv og min frygt i øjnene og konfrontere de sider jeg ellers havde forsøgt at flygte fra.
Jeg valgte at gøre noget anderledes og jeg valgte at handle på mine ønsker istedet for min frygt.
Det ændrede alt, og jeg kan vise dig præcis hvordan du skaber et roligt og velafbalanceret nervesystem, rolige tanker, behagelige følelser.

Spørgsmålet er, om du virkelig ønsker at få det bedre?

Det var en ekstremt kort version af min egen historie men du er selvfølgelig altid velkomme til at skrive eller ringe til mig, skulle du have nogle spørgsmål.

Se videoen.

Tid til handling.

Kender du følelsen af at stå ved en skillevej og skulle træffe et valg om man vil gå til højre, eller til venstre?

Lige nu står du faktisk ved en slags skillevej.
Du kan fortsætte ligeud, og så vil du havne der hvor du er på vej hen.
Spørgsmålet er, om det er et godt sted du er på vej hen og om du overhovedet vil den vej.


Du kan fortsætte i samme retning og forsøge at kæmpe mod dig selv i forøget på at få det bedre.
Det er den normale måde at gøre tingene på, og det virker ikke.


Du kan ikke få det bedre ved at bekæmpe dig selv, dine følelser og tanker.

Men...

Du står ved en ny vej, og for at opleve noget nyt og anderledes, skal man gøre noget nyt og anderledes.
Det betyder at der skal træffes nogle valg for at du kan få det du ønsker og slippe fri fra det du ikke ønsker.

Nu bliver jeg lidt direkte:

Forestil dig at du fortsætter i samme retning og bliver ved med at opleve angst, stress og uro i dit liv.
Forestil dig hvordan dit liv vil se ud hvis du ikke tør tro på at du kan ændre dig.
Forestil dig at du ikke gør noget og bliver ved med at opleve ubehag, uro, stress, panik og usikkerhed.

HVordan ser dit liv ud om 1 - 5 -10 - 30 år hvis du ikke gør noget ved dit problem.

Er det en værdig vej? Nej vel?

Der er en anden vej...

 • Den vej vil lære dig at forstå dig selv, opløse din angst, stress og uro og vise dig hvordan du får mere ro, tryghed, glæde, overskud og personlig succes i dit liv.
   

 • Den nye vej vil lære dig at bruge dit sind konstruktivt, kreativt og kontrolleret og du vil ikke lngere stoppe dig selv fra at gøre det du virkelig ønsker og drømmer om, simpelthen fordi du tror på dig selv og føler dig eget vædr som menneske.
   

 • Forestil dig hvordan dit liv vil se ud når du begynder at opleve større glæde ved dig selv og andre. Større selvsikker hed og personlig styrke

 

...og når du føler dig klar, kan du tage det første skridt nu og bestille en helt gratis samtale så du kan får en større forståelse for hvordan du kan blive helt fri for angst, stress og indre uro.


Når du oprigtigt ønsker at blive fri for dit problem og når du tænker at jeg kan hjælpe dig med at forbedre netop din oplevelse af  dig selv og livet, så er der 4 spørgsmål der er vigtige.
Når du kan svare "ja" til dem allesammen så kvalificere du dig til en gratis intro samtale med mig.
Samtalen er helt uforpligtende og vil give dig en større forståelse for hvorfor at programmet er så effektivt

Kan du svare ja til disse:

1: Du skal ønske at udvikle og forandre dig positivt

2: Du har et problem som du ønsker hjælp til at slippe af med. (angst, stress depression, andet)
3: Du ønsker større ansvar og kontrol over dit liv.

4: Du er villig til at arbejde med dig selv.

Hold dig opdateret - Følg Felice

 • White Facebook Icon

© 2020 Felice Søndergaard - Universal Reality Illuminated Presence - Alle rettigheder forbeholdes