Hvordan bliver man fri for stress og uro?

Hvordan bliver man fri for stress uden at ændre hele sit liv?

Lær hvordan du bruger din hjerne og din fantasi "korrekt" og kreativt til at skabe ro, energi, motivation, glæde og overskud i dit liv.

3 Misforståelser omkring stress.

Mange mennesker har disse 3 misforståelser omkring stress:

1) Stress er en miljø faktor.

Det er kun til dels rigtigt at stress er forsaget af ens omgivelser og af de begivenheder der sker omkring en.
Oftest bunder stress i manglende selvværd og behovet for at overkompensere.
Der kan også være andre årsager til at man oplever stress. Et gammelt "traume" eller lignende.
Disse ting kan udløses af forskellige faktore i livet.


Når du arbejder med dit indre vil du hurtigt se hvordan stress er skabt af dit perspektiv og ikke af dine omstændigheder og være i stand til at løse dine problemer på en rolig og behagelig måde.

2) Stress er unaturligt.

Stress er ikke unaturligt, og føles til at begynde med ikke unaturligt.
Det er en helt naturlig process vores krop bruger for at overkomme udfordringer og hårde tider.
Problemet er når vi ikke kan stoppe igen.
Når stressen bliver kronisk kan man føle sig "fanget".

Det kan lede til depression og sværere angst.

3) Stress bunder primært i overbelastning.

Det er sandt at stress ér en reaktion på overbelastning, men der er en uderliggende årsag til at man føler sig overbelastet.
Den primære årsag bunder i at man har for mange tanker og bekymringer om det hele. Fortid, og fremtid.

Måden man tænker på er vigtigere end omstændigederne.

Jo hurtigere du stopper med at tro på disse misforståelser, jo hurtigere vil du lære at kunne slappe af og ha det roligt og godt i dig selv.

Fakta er at du bliver nødt til at skabe bedre selvværd og selvtillid og lære at slappe af i dig selv og livet.

Du bliver nødt til at lære at berolige dig selv.

Du behøver ikke at bruge flere år på meditation, yoga, stress "håndtering" osv.

Du kan skabe en reél løsning på stress og få et roligt og behageligt liv.

Så kan du altid nå alt det vigtige bagefter, men så vil du også være i stand til at få langt mere ud af det og nyde dit liv.
 

Følg 5 skridts programmet når du vil opdage hvordan du bliver stress-fri.

Jeg ved du oplever at livet kan være besværligt.

Du har sikkert prøvet en hel masse ting i forsøget på at få ro på tanker og følelser. 

Er 5 skridts programmet løsningen du leder efter?

 

Både ja og nej.

Det kommer an på dig.

5 skridts programmet til behandling af stress er IKKE for mennesker som:

 

Ikke vil tage ansvar.

Ikke vil skabe forandring.
Ikke vil lære noget nyt.

 


 

5-Skridts Programmet er for dig som:

Som ønsker at udvikle dig og forandre dig positivt.
Som er villig til at se indad.
Som er villig til at gøre noget nyt, for at opleve noget nyt.
Som er villig til at tage ansvar for din egen forandring når du forstår hvordan.

 

Et specialdesignet 5-skridts program der lærer dig at slippe helt fri af stress og skabe indre ro, glæde og overskud.

Hvis du ikke ønsker at opleve livet som noget utrygt og stressende, men vil lære hvordan du lever et roligt og fredeligt liv med glæde, overskud, motivation og indre styrke så vil du begynde at forstå hvorfor mit 5 skridts program er hvad du søger.

1) At forstå stressen og opdage løsningen.

For at opdage hvad du skal gøre for at slippe fra af stress og begynde at skabe rolige tanker, følelser og adfærd, må du først lære at forstå stressen, dens opring og hvad den ønsker af dig.

Det er vigtigt at kende retningen for sit liv og at skabe selvtillid og selvværd.
Som du påbegynder forløbet vil første del fokusere på at skabe retningen, finde løsningen og lære dig at gøre noget nyt med dit sind, så du ikke kommer til at stresse dig selv.

2) At opløse underliggende uro og frygt for at blive dømt og svigtet.

Uro og stress bunder oftest i en underliggende frygt for "ikke at være god nok" at blive dømt, svigtet eller forladt.
I virkeligheden er stress og angst, tæt forbundet.

Ved at opløse misforståelser i din selvopfattelse og dit livsperspektiv vil du opdage at du er den eneste der egentligt kan gøre dig fortræd, og så vil du stoppe.
Det er et spørgsmål om at stå ved sig selv, og lære at sætte sine grænser.
At skabe personlig power og forstå at du er din egen herre og skal stå ved dig selv.

3) At opløse misforståelse omkring andre, irritation og vrede.

Oftest bunder meget stress i misforståelser og usikkerhed omkring andre mennesker.
Man kan "gemme" på gammel frustration og med tiden vil den dukke op som irritation og vrede, rette mod andre mennesker.
Disse misforståelser kommer oftest af oplevelsen af at blive nedgjort og trynet, uden at man kunne sige fra. Det skaber en ophobning af energi som skal forløses igennem emotionel tilgivelse og indsigt i perspektiver.

4) Opløs skyld og skam - Styrket Selvbillede.

Gamle følelser af skyld eller skam kan komme til udtryk i stress og usikkerhed.
Oftest bunder det i en følelse af at være "anderledes" eller "ikke god nok".
Man skal derfor kompensere for at være "god nok" og lader derved sin grænse overskrides igen og igen. 
Det fører til et svagt og usikkert selvbillede og følelser af skyld og skam.

For at slippe helt fri af stress er det vigtigt at lære at hvile i sig selv og behandle sig selv med respekt og venlighed.

5) At skabe det liv du ønsker i ro og mag. (Positive fremtidsforestillinger)
Stress er skabt af for mange og "forkerte" tanker om fortid og fremtid.
I virkeligheden findes fortid og fremtid slet ikke.
Der findes kun dette øjeblik og du har lige nu aldrig været ældre. Sådan er det altid.
Fortid og fremtid er TANKER som du tænker NU.
Hvis fortid og fremtid var virkelige ville du kunne tage derhen. Det kan du ikke.
Du kan kun være her lige nu, og du kan kun TÆNKE på fortid og fremtid.

Når du lærer at bruge dit sind og din fantasi korrekt og være der hvor livet er, nemlig nærværende lige nu, så vil du kunne skabe det liv du drømmer om i ro og på en behagelig måde.

Livet er slet ikke så kompliceret, når man holder op med hele tiden at tænke over alting.
Det er som regel noget der skal læres først men når du har lært det, vil du kunne leve resten af dit liv i fred og ro uanset omstændighederne.

Du forstår at dine tanker er vigtigere end dine omstændigheder.

Uanset hvor du er i din personlige udvikling vil 5 skridt programmet hjælpe dig hen til det sted du ønsker at opleve dig selv. 

3 hverdags problemer med Stress:

Lad os se nærmere på sandheden.
Der er 3 grundlæggende problemer som mennekser med stress oplever på daglig basis.

1) Tankemylder og stresset adfærd.

Når du oplever stress har du sikkert bemærket at dit sind er på overarbejde og hele tiden igang med at løse fremtidens problemer.
Du løber hurtigere end du kan i forsøget på at lukke "fremtidens" usikkerhederDu tænker for meget på fortid og fremtid og føler ubehag og uro i krop og sind.

2) Manglende selvværd og selvtillid, følelsen af at "noget er galt"

Når du oplever at være stresset er du oftest påvirket af en underliggende følelse af at "noget er galt" eller at "du er anderledes" eller "ikke god nok".
Der er en følelse af at "du ikke er lige så kompetent eller god som andre" og at du skal gøre mere, for ikke at blive dømt eller afvist af andre.
Du oplever at du arbejder for andres anderkendelse, og glemmer at anderkende dig selv.
Du lever for at andre skal ha' det godt og syntes godt om dig, men glemmer at dit liv handler om DIG og at DU skal ha' det godt.

3) Irritation og magtedesløshed.

Når du oplever at være stresset er du lettere irriteret og andre mennesker kan virke truende.

Selv den mindste anmodning eller bemærkning fra andre kan virke faretruende og føles udfordrende.
Det kan skabe magtedesløshed, frustration og irritation rette både mod dig selv og andre mennesker.

Når mennesker oplever angst så er disse symptomer oftest daglige udfordringer.
Dagen starter med uro i krop og sind og livet føles som en kamp og en udfordring.
Letheden og trygheden er væk og livet føles truende og uroligt.

Disse oplevelser skal mennekser med stress gennemgå næsten hver dag, indtil at de opdager den egentlige årsag til at de ikke har været i stand til at skabe ro, tillid, glæde og overskud.
Følelsen af personlig frihed og power.


 

Løsningen er at forstå hvordan dine tanker påvirker dit nervesystem og lære at bruge din fantasi til at skabe ro og afslappelse i tankerne.

Løsningen er på sin vis simpel.
For at slippe stress, ængstelighed og indre uro skal du forstå hvorfor det opstår og rette din adfærd og din tankegang.
Du skal lære at slappe af i dig selv og forstå dit indre så du kan styre det.
Du skal lære at bruge dine tanker på en måde, så de ikke bruger dig og du skal forstå at det er DIG der skaber stressen, og ikke dine omstændigheder.
Du skal styrke dit selvværd igennem større indsigt i dig selv og du skal lære en metode til at finde mening i dit indre og skabe rolige og behagelige følelser.

Du skal lære at slappe af og ha' det godt med den du er.
Du skal lære at være nærværende i dit fantastiske liv.

Til det har man nogle gange brug for hjælp.


 

Her er hvad du behøver for at skabe et nervesystem i balance:

1) Et struktureret program der hjælper dig til at forstå dig selv forløse alle aspekter af dit indre og skubber dig ind i glæde, ro og fred med dig selv.

Når man ønsker at komme et sted hen, er det lettest at følge en direkte vej dertil.
Man kan selvfølgelig bane sin egen vej og man kan også forsøge at opfinde den dybe tallerken selv.

Men...

Hvis du gerne vil hurtigt frem til dit nål, er der en nemmer metode.

5-skridts programmet er en direkte vej ud af stress og med den rigtige hjælp vil du hurtigt se hvad der går galt og gøre noget andet.
Programmet hjælper dig til at skabe stor indsigt i dig selv og din historie samtidig med at du vil opleve skridt for skridt at få forløst gammel ophobet energi og indre ubehag.
Du vil opløse gammel skyld og skam, vrede og irritation, usikkerhed og dårligt selvværd, ked af det hed og underliggende angst.
Du vil forstå hvorfor det opstod, hvordan du forløser det og hvordan du undgår at skabe mere uro i dig selv, men forbliver rolig og fattet med behagelige og rolige tanker og følelser. 


 

2) Korrekt træning i selv-hypnose, meditation og forståelse for dit indre.

Du vil forstå hvordan modstanden mod dig selv er dit største problem. 
Stress er skabt af for mange tanker om fortid og fremtid. For mange ting man skal leve op til og for meget "pres"
Men presset skaber man selv igennem sit perspektiv og den måde man tænker på.
Ved at lære hvordan din hjerne faktisk virker vil du opdage at det i bund og grund altid var DIG SELV der skabte stressen.
Ikke med vilje, ikke fordi du ønsker det, eller gør det bevidst, men fordi du har lært at benytte din fantasi på en uhensigtsmæssig måde som får nervesystemet i beredskab.
Ved at få større forståelse for hvordan dit sind virker og nogle mere fuldendte perspektiver på livet og døden vil du skabe en mere indsigtsfuld oplevelse af dig selv og livet.
Livet er ikke så vigtigt som vi gør det til, for hvis det bliver for vigtigt, glemmer vi at nyde det, for hvad det faktisk indeholder og "det næste øjeblik" bliver vigtigere end dette øjeblik.


 

3) Kraftfuld og kompetent terapi og coaching.

For at du kan få de bedste forudsætninger for en hurtig og effektiv forandring, har du behov for den rigtige hjælp.
Jeg guider dig igennem hele forløbet og ved at gøre brug af avancerede hypnotiske og psykoterapeutiske metoder vil jeg hurtigt vise dig hvad der skaber stressen og hvordan du opløser den.
Du vil opdage at terapi kan være enormt simpelt, hurtigt og effektivt når man forstår sindet finurligheder og du vil hurtigt få en bedre og mere fuldendt oplevelse af dig selv og det liv du lever.

Det handler om at vide hvordan.

Hele 5 skridts programmet er en simpel og ligetil, skridt for skridt, løsning på stress og angst.
Det er nemt at gennemgå og der er ikke noget du skal "gøre".
Vi arbejder med underbevidstheden og hypnose og det betyder at du får en hurtig, effektiv og behagelig "overgangsprocess" fra angst, til indre ro, glæde og overskud.

En Invitation Til Dig:

Som du begynder at få større indsigt i hvad hvorfor 5-skridts programmet er hvad du søger, så vil jeg gerne invitere dig til at lære mere.

Når du ønsker at starte dit 5-skridts program, så er der 4 kriterier der skal opfyldes:

 

1: Du skal ønske at udvikle og forandre dig positivt

2: Du har et problem som du ønsker hjælp til at slippe af med. (angst, stress depression, andet)
3: Du ønsker større ansvar og kontrol over dit liv.

4: Du er villig til at arbejde med dig selv.

Når du kan svare ja til disse 4 spørgsmål, så kvalificere du dig til en gratis og uforpligtende samtale med mig hvor du kan høre mere om hvad 5 skridts programmet vil gøre for dig.

Du er inviteret til en gratis samtale som vil lære dig hvad der skal til for at blive helt angst-fri.
Samtalen er gratis og helt uforpligtende og vil give dig større forståelse for din oplevelse af angst.
Den vil også klargøre om vi skal arbejde sammen.

STOP!: 5-skridts programmet er IKKE for mennesker som

 • Som ikke er villige til at skabe forandringer.

 • Som ikke er villige til at være ansvarlige for deres resultat.

 • Som ikke er villige til at gøre det nødvendige for at få det de ønsker.

 

Det er ikke for dem som ønsker at holde fast.

Selvom at 5-skridt programmet er baseret på automatisk og underbevidst forandring skal man være villig til at tage ansvar for sine egne resultater så hvis du er sådan, så skal du vide at sådan virker verden ikke, og jeg har ingen magisk pille til dig.

5-Skridts Progrmmet er for dig som:

 • Ønsker at forandre dig positivt og du ved at man bliver nødt til at gøre noget nyt, for at skabe eller opleve noget nyt.

 • Er villig til at tage ansvar for, og arbejde med dig selv i stedet for at beskylde andre for dine fejltagelser.

 • Er modig nok til at lære dig selv bedre at kende.

 • Har lyst til at skabe et bedre liv generelt.

 • Er villig til at lære nye ting.​​
   

Når du kan sige ja til disse ting, kvalificere du dig til en gratis samtale med mig.

Du ønsker at slippe af med stress og få ro på systemet?

Tillad mig at hjælpe dig.

Hej, mit navn er Felice Søndergaard og jeg hjælper mennesker med at skabe større succes med dem selv og deres liv.


Jeg har en urokkelig tro på:

Jeg har en urokkelig tro på at alle mennesker kan lære at leve et liv uden stress, ved at lære at bruge deres "fantasi/hjerne" på den rigtige måde. 

En del mennesker med stress har en fantastisk fantasi og en god og velfungerende hjerne.
De kommer bare til at benytte den forkert og kommer derfor til at kæmpe med sig selv i forsøget på at finde ro, tryghed, tillid og glæde i livet. Det er synd.

Derfor er jeg på en opgave, en mission.
Vi lærer det ikke i skolen og vi har heller ikke lært det af vores forældre, for de ved det ikke.


Jeg er på en mission der handler om at vise hvordan sind og krop hænger sammen og hvordan fantasien påvirker vores adfærd og vores nervesystem direkte.

Min mission er at vise mennesker som oplever angst og stress at der er en nem vej til ro, glæde og overskud, men at det handler om at kunne påvirke og bruge sin hjerne, så den ikke påvirker og bruger dig.

....Hvis du er en af dem som oplever indre ubehag, angst, stress og panik og som endnu ikke har lært at opløse det...

... Så tillad mig at hjælpe dig med at få ro på systemet, en gang for alle.

En Invitation Til Dig:

Som du begynder at få en større forståelse for hvordan jeg kan hjælpe dig med at slippe fri af din oplevelse af angst og hvorfor mit 5 skridts program er så effektivt, så vil jeg gerne invitere dig til at lære mere.

Når du ønsker at arbejde med mig og når du føler eller tænker at jeg kan hjælpe dig, så har du 2 muligheder.

Du kan enten ringe til mig direkte

Eller 

Du kan bestille en gratis samtale og blive ringet op.

Hold dig opdateret - Følg Felice

 • White Facebook Icon

© 2020 Felice Søndergaard - Universal Reality Illuminated Presence - Alle rettigheder forbeholdes